Internship Contabilitate la Expert Mind

Nu mai pot fi trimise aplicatii pentru acest internship.

SC EXPERT MIND, membră CECCAR, este o firmã de expertiză contabilă din Iaşi ce pune la dispoziţia clienţilor săi servicii complete de contabilitate şi resurse umane. Oferim servicii complete pentru entităţi de diverse forme juridice: societăţi comerciale cu răspundere limitată (SRL), societăţi pe acţiuni (SA), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale/ familiale (II), organizaţii non-profit (ONG ) şi cabinete medicale. Am lansat un program de internship pentru cei pasionati de domeniu, care doresc sa primeasca provocări interesante, un mediu prietenos de lucru şi oportunităţi de dezvoltare profesională. Iata ce trebuie sa stii despre Internshipul in Contabilitate de la Expert Mind.

Cerinte:

 • Absolvent studii medii economice sau student care urmează cursurile specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune, sau masteranzii profilului economic (Contabilitate, expertiză şi audit şi Contabilitate sau Diagnostic şi Evaluare), sau orice altă formă de invăţământ cu specific economic
 • Să posede cunosţinte temeinice în ceea ce priveşte sistemul organizatoric şi financiar-contabil
 • Să posede cunostinţe solide în ceea ce priveşte legislatia în vigoare privind domeniul financiar-contabil
 • Cunoaşterea softului Winmentor constituie un avantaj
 • Cunoştinte operare PC solide
 • Inteligenţă (gândire logică, memorie, capacitate de analiză şi sinteză)
 • Creativitate, flexibilitate, iniţiativă, responsabilitate
 • Seriozitate, dinamism, corectitudine, tenacitate
 • Excelente abilităti de comunicare şi asimilare informaţii
 • Excelente abilităţi de relaţionare, organizare
 • Gândire analitică
 • Persoană dinamică şi motivată
 • Iniţiativă, spirit de echipă
 • Atenţie distributivă
 • Obiectivitate in aprecierea şi analiza situaţiilor economice, financiare şi sociale, receptivitate, spirit de echipă (sincer, dispus la colaborare)

Responsabilitati:

Plan de activităţi propus:

1. Etapa junior (primele 4 luni de internship):

 • Completarea registrelor contabile
 • Listarea dosarelor financiar contabile cât şi a declaratiilor fiscal lunare (Declaraţia cu impozitul trimestrial, Decontul de TVA, Declaraţia cu livrările şi achiziţiile interne (394), Declaraţia intracomunitară (390), Bilanţul contabil
 • Training pentru invăţarea softurilor Winmentor şi Saga la un nivel mediu. (in ultima lună din etapă de juniorat)

2. Etapa middle (în perioadă 5-10 luni de internship)

 • Completarea registrelor contabile
 • Listarea dosarelor financiar contabile cât şi a declaraţiilor fiscal lunare (Declaraţia cu impozitul trimestrial, Decontul de TVA, Declaraţia cu livrările şi achiziţiile interne (394), Declaraţia intracomunitară (390), Bilanţul contabil
 • Inregistrarea actelor contabile (sub supravegherea unui contabil junior intern) : Această activitate este efectuată în funcţie de abilităţile personale ale cadidatului
 • Training pentru invăţarea softurilor Winmentor şi Saga la un nivel avansat

3. Etapa senior (în perioada 11-18 luni):

 • Inregistrarea actelor contabile (sub supravegherea unui contabil junior intern)
 • Training pentru intocmirea declaraţiilor fiscal intocmirea vectorilor pentru modificarea metodei de impozitare a societăţilor
 • Intocmire dosar inregistrare ANAF: PFA, II, IF;

Aptitudini dobândite după efectuarea stagiului de internship:

 • Planificarea activităţii de operare pentru respectarea deadline-urilor informative şi declarative
 • Gestionarea unui plafon propriu de societăţi pentru intocmirea evidenţei de contabilităte complete (operare, informare situaţie fiscală catre client, declaraţii, bilanţ)
 • Intocmirea declaraţiilor fiscale
 • Intocmirea situaţiilor informative a clienţilor cu privire la situaţia financiar contabilă pentru luna precedentă
 • Verificarea centralizatoarelor cu declaraţiile depuse pentu luna precedentă
 • Menţinerea relaţiei cu clienţii (telefon, mail, programari la birou)
 • Completarea registrelor contabile, listarea şi predarea dosarelor contabile clienţilor
 • Supervizarea mail-urilor primite şi oferirea unui raspuns la solicitările acestora
 • Intocmirea vectorilor pentru modificarea metodei de impozitare a societăţilor
 • Intocmire dosar inregistrare ANAF: PFA, II, IF
 • Participarea activă la şedinţele interne
 • Organizează şi raspunde de desfăşurarea in mod eficient a activităţii financiar-contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare
 • Organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare
 • Cunoaşterea softurilor Winmentor şi Saga la un nivel avansat
 • Asigură arhivarea documentelor contabile conform procedurilor interne

Alte informatii:

Beneficii:

 • Stagiul de internship poate fi intrerupt în orice moment
 • La finalul etapei middle şi/sau senior se va primi o scrisoare de recomandare
 • Trecerea de la o etapă la alta se va efectua pe baza unei evaluări interne care constă în parcurgerea unei probe scrise si a uneia practice cu activităţi dobândite in perioada de internship
 • Prima fază de selecţie a CV-urilor pentru cadidaţii de contabili junior se va efectua din portofoliul propriu de persoane care efectuează stagiul de internship în orice fază (junior, middle sau senior)
 • Persoanele care finalizează stagiul de internship – etapa senior vor avea asigurat un post in cadrul colectivului Expert Mind după parcurgerea unui test privind acumularea cunoştinţelor dobândite în perioada de internship

Locatie: Iasi

Contact:

Daca sunteti interesati de acest internship, trimiteti CV-ul pe adresa: office@expertmind.ro.

Deadline:
30.09.2015