Caracteristici ale viziunii de la 3


  • Stat - Wikipedia

Liderul este acea persoană care are o viziune a viitorului, deține acea construcție mentală și forța de a o transforma în realitate.

Această construcție se bazează pe un set de valori ce stau la baza culturii organizaționale.

caracteristici ale viziunii de la 3

Viziunea managerială anticipează starea viitoarei organizații și este o expresie directă a caracteristici ale viziunii de la 3 manageriale. Viziunea managerială servește la modelarea culturii organizaționale, necesare succesului organizației în viitor și de a facilita transformările necesare pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Important este și modul în care liderii, managerii reușesc să transmită propia viziune potențililor susținători.

caracteristici ale viziunii de la 3

Managerii interpretează printr-o serie de procese individuale și de grup evenimentele organizațonale și, pe această bază, ei decid ce modele comportamentale vor adopta în viitor. Managerii au ,de asemenea, obligația de a crea și dezvolta o cultură managerială și organizațională competitivă.

caracteristici ale viziunii de la 3

Leadership-ul reprezintă un proces prin care o persoană, un lider, determină, folosind relațiile interpersonale, una sau ma multe persoane să acționeze în vederea realizării unor obiective bine stabilite, pe baza unei viziuni puternice și atractive. Cauzele și motivele, care determină una sau mai multe persoane să facă una sau mai multe persoane să facă ceea ce altcineva dorește, sunt multiple: Oamenii împărtășesc aceleași nevoi, ei cred că și sunt convinși de lider că urmând calea propusă de el își vor atinge obiectivele.

Istoric[ modificare modificare sursă ] Discuții despre ce este, despre ce ar trebui să fie și în ce fel ar trebui să acționeze statul pot fi identificate încă din antichitate, chiar dacă nu era utilizat termenul de stat, el fiind originar în perioada modernă. Articularea unor teorii coerente despre stat pot fi întâlnite în discursul gânditorilor din Grecia antică. Timp de milenii a fost acceptată, oarecum aprioriideea că statul trebuie să asigure nevoile cetățenilor, să urmărească un bine public și să fie implicat în atingerea intereselor comunității pe care o reprezintă.

Oamenii sunt constrânși sub forme diferite să se miște în direcția dorită de lider. Este o zonă periculoasă, care se bazează pe motivare negativă și pe aspecte punitive.

Personalul nu numai că nu crede în acțiunile propuse de lider, ci chiar poate să le perceapă ca o amenințare la adresa intereselor și a statusurilor lor. Iar toate elementele introduse dăinuiesc în firmă atâta timp cât liderul autoritar este pe o poziție de forță; după plecarea sa, o mare parte dintre elementele nou create sunt repudiate, distruse.

Liderul trebuie să aibă o capacitate de a dezvolta o viziune organizatorică puternică, atractivă pentru membrii organizației.

Trăsături definitorii[ modificare modificare sursă ] Ca una dintre marile orientări politice și ideologice ale epocii contemporane, stânga are în centrul preocupărilor sale apărarea drepturilor omului, justiția socială, egalitatea nu numai de șanse, ci și în drepturinediscriminarea oamenilor după rasă, naționalitate sau sex. Stânga se dorește a fi expresia politică a altruismului, a iubirii omului de aproapele său, adică sensibilitate pentru suferințele și aspirațiile celorlalți. Stânga modernă nu își vede împlinite idealurile decât într-o societate democratică, în care consultarea electorală are ca scop aflarea cerințelor populației, cucerirea puterii fiind calea prin care aceste aspirații pot fi traduse în viață de cei aleși în alegeri. Adversarii ideologiilor de stânga susțin că acestea sunt înrudite cu comunismul deoarece acesta a fost de asemenea o ideologie de stânga.

Viziunea managerială este cel mai important dintre elementele din procesul de schimbare a culturii organizaționale. Viziunea exprimă speranță, direcția de urmat și posibilități remarcabile de supraviețuire și dezvoltare.

Viziuile puternice au următoarele efectul citirii unei cărți asupra viziunii adecvare, idealism, convingătoare,entuziasmante,inteligibile, unicitate și ambiție.

Navigare principală

În viziune sunt cuprinse toate interesele stakeholderilor, care se văd recompensați dacă sprijină liderii respectivi.

Viziuna conturează concepția managerilor despre ceea ce este în prezent organizația, cum ar trebui să arate peste un anumit interval de timp și care este drumul ce trebuie urmat între situația exixtentă și stituția dorită. Managerii vor urmării permanent ca valorile culturii manageriale, ce-și dovedesc viabilitatea, să fie preluate și manifestate de un număr cât mai mare de salariați, indiferent de nivelul ierarhic, determinând modificări de cea mai mică sau mai mare amploare în cadrul culturii organizaționale de ansamblu.

Valorile organizaționale sunt în centrul culturii organizaționale și oferă anumite alternative de acțiune în timp ce elimină altele. Ele trebuie să să fie stabilite, menținute și schimbate în raport cu necesitățile organizației, păstrându-și însă identitatea.

Tu in echilibru cu tine - o noua viziune a site-ului internshipul.ro

Salariații se implică atunci când simt că ei sunt parte a organizației respective și că modul în care oranizația funcționează va determina satifacerea nevoilor personale. Viața organizației este modelată continuu de aceste valori.

caracteristici ale viziunii de la 3

Nu de puține ori ele constituie o cauză majoră pentru dificultățle cu care diferiți manageri, lideri se confruntă caracteristici ale viziunii de la 3 când încearcă să se introducă schimbări organizaționale, de structură, a unor sisteme sau proceduri de lucru.

Diferența dintre leadership și management educațional Leadership este reprezintă influențarea acțiunilor altora pentru a obține rezultatele dorite, iar managementul presupune menținerea eficieței activităților curente ale organizației.

caracteristici ale viziunii de la 3

Leadership este sinonim cu schimbarea, iar managementul cu menținerea. Ambele sunt la fel de importante în condițiile în care școlile doresc să fie eficiente și să-și atingă obiectivele, astfel că putem idealiza funcționalitatea și eficiența unei organizații educaționale în care managerul să aibă abilități de lider.

Понятно, вагон не стронется с места, пока он будет торчать внутри. - Я хочу переговорить с ним завтра утром, - отозвалась Николь. - Но еда кончается _сейчас_, - сказал Роберт. - И мы не знаем, сколько еще потребуется. - Можно разделить остаток на рационы, - перебил его Ричард, - и продержаться еще хотя бы два дня.