Viziunea 6 exemplu


Staicu Alexanadru 6. Viziunea organizaţiei 6. Definirea viziunii Conceptul de viziune pentru o organizaţie se defineşte în zona de inefabil a managementului strategic, dar operează, prin oameni, în zona pragmatică a lui. Viziunea unei organizaţii reprezintă o stare ideală proiectată în viitor şi care configurează o posibilă şi dezirabilă dezvoltare a organizaţiei respective Cowley şi Domb, ; Ohmae, Viziunea presupune o gândire dinamică şi capabilă să evalueze pe termen lung şansele reale de dezvoltare ale organizaţiei.

Nu oricine are această capacitate de a vedea în timp şi de a consemna în viitorul virtual al organizaţiei imaginea acesteia.

De aceea, nu orice dorinţă personală sau speranţă piatra pentru vedere poate contribui la crearea unei viziuni.

viziunea 6 exemplu viziunea 4 este multă

Starbucks este o companie de cafea, înfiinţată în oraşul Seattle din statul Washington, din S. Compania are ca activităţi prăjirea şi vinderea de cafea boabe, precum şi prepararea cafelei şi servirea acesteia în cadrul unor restaurante sau baruri mici, dar cu o atmosferă atrăgătoare şi relaxantă.

Starbucks este una dintre cele mai dinamice companii americane, având în peste de restaurante de cafea, numai în S. Întrei antreprenori din Seattle — Jerry Baldwin, Zev Siegel şi Gordon Bowker — au înfiinţat compania Starbucks, având ca singură activitate prăjirea şi vinderea cafelei boabe. În este angajat Howard Schultz, în vârstă de 29 de ani. Un an mai târziu, Schultz se afla în Italia într-o deplasare de viziunea 6 exemplu şi a rămas uimit de numărul mare al barurilor unde italienii puteau servi cafea, de dimineaţa până seara târziu.

A înţeles că este vorba de o anumită cultură a savurării cafelei, într-o atmosferă relaxantă şi romantică. Şi atunci a avut viziunea de a dezvolta în America o nouă cultură a băutului cafelei şi a savurării aromei acesteia, într-o atmosferă atrăgătoare şi relaxantă, cu prietenii sau răsfoind ziarele.

Întors în Seattle, a propus proprietarilor Starbucks să se dezvolte şi în sectorul micilor restaurante sau baruri, unde să se servească cafea, viziunea 6 exemplu stil italian. Proprietarii companiei nu a au înţeles nici vizinea lui Schultz şi nici potenţialul unui astfel de business. Schultz s-a retras de la Starbucks şi şi-a deschis propria firmă, denumită Il Giornale, în Succesul viziunea 6 exemplu fost imediat, iar Schultz a putut să deschidă noi restaurante, aşa cum văzuse el în Italia.

Înel cumpără cu 4 milioane de dolari licenţa şi numele companiei Starbucks şi începe să se dezvolte într-un ritm uluitor. Viziunea lui a fost un adevărat generator de energie şi curaj, de încredere şi idei novatoare.

viziunea 6 exemplu corneea groasă și vederea

Am considerat acest exemplu pentru a sublinia două aspecte ale atitudii manageriale faţă de viziune: atitudinea de neîncredere şi deci, de neacceptare a ei şi respectiv, atitudinea de acceptare şi promovare a ei. Totodată, viziunea 6 exemplu considerat este convingător şi sub aspectul transformării procesuale a unei viziuni într-un succes al organizaţiei. Fără viziunea avută de Schultz în Italia, compania Starbucks ar fi rămas în graniţele conceptuale ale celor trei fondatori.

Faptul că ei s-au retras miopie hipermetropie afacere demonstrează clar incapacitatea lor de a înţelege şi respectiv, de a da credit şi vigoare viziunii propuse de Schultz. Pe de altă parte, succesul obţinut în timp de Schultz demonstrează faptul că viziunea formulată de el a fost construită în mod realist şi proiectată să producă rezultatele financiare scontate nu imediat, ci după un timp semnificativ pentru efortul de investiţie şi de dezvoltare a firmei.

În cazul firmelor mici, viziunea este atributul gândirii membrilor fondatori. Aceasta înseamnă ca viziunea să fie acceptată şi să genereze idei şi atitudini novatoare. Existenţa sau crearea unei viziuni bune este o condiţie intrinsecă dezvoltării oricărei organizaţii.

Fără viziune, organizaţia este condamnată la stagnare, la involuţie sau chiar la faliment, dacă operează într-un mediu puternic concurenţial.

O viziune bună se poate naşte dintr-o dorinţă, dar nu se identifică cu ea, deoarece viziunea este un rezultat raţional al voinţei de dezvoltare şi de succes. Atât în cazul firmelor cât şi al fundaţiilor, viziunea este rezultatul unor frământări ale fondatorilor. În cazul instituţiilor publice, viziunea este rezultanta unor forţe viziunea 6 exemplu sau aparţine membrilor Guvernului care vor să pună în aplicare o serie de prevederi din programul de guvernare aprobat de Parlament.

viziunea 6 exemplu desemnarea oftalmică a presiunii intraoculare crescute

În acest caz se produce, de cele mai multe ori, o desincronizare ideatică şi chiar de interese între cei care au avut viziunea înfiinţării instituţiei publice şi cei care îşi asumă misiunea ei. Acest lucru devine o realitate, mai ales atunci când se schimbă membrii Guvernului sau cînd acesta se restructurează.

Misiunea organizaţiei 6. Definirea misiunii Misiunea unei organizaţii reprezintă raţiunea de viziunea 6 exemplu fi şi de a crea valoare pentru societate. Misiunea sintetizează legea existenţială a organizaţiei şi explicitează direcția viziunii ei. Misiunea determină evoluţia organizaţiei în sensul transformării viziunii în realitate.

În timp ce viziunea exprimă o stare ideală posibilă, misiunea exprimă o evoluţie programatică spre această stare. Viziunea se concentrează pe imaginea internă a organizaţiei şi pe aspiraţiile managementului de vârf, în timp ce misiunea se concentrează pe imaginea externă a organizaţiei şi pe determinanţii sau factorii decizionali ai managementului.

Pe scurt, misiunea unei organizaţii comunică ce este organizaţia respectivă şi ce vrea ea să facă pentru această societate.

Aceste elemente trebuie să fie realiste şi convingătoare atât pentru resursa umană angajată în organizaţie, cât şi pentru cei care sunt sau care pot fi clienţii organizaţiei. O misiune exprimată în termeni bombastici şi fără acoperire nu poate decât să conducă la pierderea credibilităţii şi, pe termen lung, la un declin al organizaţiei, care nu este capabilă să se ridice la nivelul misiunii asumate.

Cum se elaborează Misiunea și Viziunea Companiei?

De aici decurge şi dificultatea formulării clare şi convingătoare a misiunii. Reflectând esenţa existenţială a unei organizaţii, viziunea 6 exemplu ei este stabilă în timp, constituind un sistem referenţial pentru întreaga activitate a organizaţiei respective. Având în vedere puternica dezvoltare şi implicare a managementului strategic în sectorul privat şi scopul acestuia de a realiza o competitivitate strategică şi durabilă s-ar putea crede că viziunea şi misiunea sunt caracteristice organizaţiilor private.

Afirmaţia este adevărată, dar nu şi exclusivă. Orice organizaţie, fie că este din sectorul privat, fie din sectorul non-profit, se poate identifica prin această proiecţie în viitor, respectiv prin definirea clară şi coerentă a viziunii şi misiunii, în raport cu cerinţele beneficiarilor şi ale societăţii.

Viziunea şi misiunea unui organizaţii din domeniul administraţiei publice sunt, într-un fel, transcendente în raport cu dorinţa şi voinţa resursei umane angajate în organizaţia respectivă. Să ne gândim, de exemplu, la primăria unui oraş. Existenţa şi funcţionarea acesteia reprezintă rezultatul unui proces istoric, validat printr-un proces legislativ, specific fiecărei ţări.

Chiar şi existenţa funcţionarului public este definită, la noi,bunăoară, printr-un act normativ, respectiv Legea nr. Cu toate acestea, fiecare organizaţie din domeniul administraţiei publice îşi poate dezvolta propria viziune şi misiune. De asemenea, pentru o perioadă dată viziunea 6 exemplu timp, îşi poate formula o serie de obiective strategice, care să fie centrate în special pe satisfacerea cerinţelor beneficiarilor, respectiv ale populaţiei.

Pentru administraţia publică de la noi, lipsa acestor elemente pragmatice ale managementului strategic este simptomatică. Dar trecerea de vederea a căzut din picături birocraţia primitivă, la profesionalismul cerut de noile vremuri, mai cu seamă de Integrarea Europeană, va impune implementarea managementului strategic şi deci, elaborarea unor viziuni şi misiuni specifice.

Ea îşi propune să obţină această excelenţă printr-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenţi cât şi pentru profesori, climat care este sensibil la nevoile naţionale şi internaţionale. Analizând cu atenţie exemplele date, se pot evidenţia atât starea ideală a organizaţiei proiectată în viitorul imediat, cât şi determinarea organizaţiei de optimizare a resurselor pentru a se putea obţine ceea ce şi-a propus.

Oricât de generale ni s-ar părea aceste formulări, acestea reflectă, totuşi, o atitudine fermă şi creatoare, specifică gândirii strategice.

  1. Cum se elaborează Misiunea și Viziunea Companiei?
  2. Viziunea noastră Viziunea 6 exemplu, Viziunea si abordarea noastra Oferim soluţii de curăţenie şi design interior pentru clădiri, viziunea 6 exemplu corporativă şi protecţie.
  3. Share on Facebook Share on Twitter Pinterest VKontakte Email Dacă tot lucrez acum la elaborarea identității vizuale și a logo-ului comunitățiimi-am amintit de un material foarte util despre Elaborarea Misiunii și Viziunii a unei companii.
  4. Вполне естественно, мы уже не помнили о пробах и ошибках, с которыми связана наука, и поэтому не имели представления о том, как возникают компоненты культуры.

Totodată, trebuie remarcată generozitatea acestor formulări, care reuşesc să focalizeze energiile creatoare ale organizaţiei spre cerinţele beneficiarilor potenţiali şi respectiv, ale societăţii.

Aceste formulări nu conţin ideea de îmbogăţire cu orice preţ a acţionarilor sau ideea maximizării profiturilor, aşa cum au considerat atâtea firme şi fundaţii româneşti în perioada de după decembrie Obiectivele strategice 6. Definirea obiectivelor strategice Managementul strategic este un proces orientat pe obiective majore, a căror realizare este proiectată în timp. Obiectivele strategice preiau din viziunea şi misiunea organizaţiei ideile şi determinările fundamentale şi condensează, în aceste obiective, întreaga voinţă şi capacitate a organizaţiei, de dezvoltare şi de viziunea 6 exemplu, în contextul creării unei competitivităţi strategice.

Obiectivele strategice sunt viziunea 6 exemplu finale ale strategiilor dezvoltate şi respectiv, ale activităţilor planificate, şi definesc ce trebuie realizat şi când evaluarea şi cuantificarea lor devin posibile. Prin împlinirea acestor obiective strategice se consideră împlinită şi misiunea organizaţiei pentru proiecţia de timp considerată.

Uneori, în locul termenului de obiectiv se foloseşte cel de scop. În timp ce obiectivul presupune o închidere, prin realizarea lui, termenul de scop sugerează o anumită deschidere datorită difuzivităţii lui semantice. De accea se preferă folosirea termenului de obiectiv. Foarte important, în evaluarea obiectivelor strategice, este dezvoltarea unei metrici de evaluare corespunzătoare. O metrică se poate obţine direct dintr-un sistem de măsurare sau folosind o bază relaţională de evaluare.

Claritatea formulării obiectivelor strategice joacă un rol foarte important în implementarea lor.

{{itemTitlu}}, Viziunea 6 exemplu

Dacă acelaşi obiectiv înseamnă lucruri diferite pentru diferite persoane din organizaţie, atunci implementarea obiectivului respectiv va întâmpina serioase dificultăţi. Realizarea obiectivelor fundamentale nu este prerogativa exclusivă a managementului de vârf. La realizarea lor participă întreaga organizaţie sau o bună parte a angajaţilor ei.

De aceea, obiectivele trebuie să fie astfel formulate, încât să fie acceptate de toţi cei care participă la realizarea lor. Obiectivele strategice trebuie să fie flexibile pentru a putea interveni atunci când condiţiile interne sau cele externe organizaţiei se schimbă în timp.

Viziunea 6 exemplu, Viziunea si abordarea noastra

Trebuie să existe, deci, o marjă de acomodare sau de acceptare a schimbărilor, fără a schimba esenţa obiectivelor fundamentale. Obiectivele strategice trebuie să fie realizabile, respectiv să se viziunea 6 exemplu realiza.

Sherwin Williams

Formularea unor obiective prea ambiţioase, care nu pot să fie realizate parţial sau integral, creează tensiuni şi frustrări pentru cei din exteriorul organizaţiei. Pe termen lung, producerea unor astfel de tensiuni şi frustrări conduce la o demobilizare a resursei umane angajate şi la blocarea gândirii creatoare.

Declarația viziunii vs. Declarație de misiune: Cum crește atât combustibilul (+ exemple și șablon)

Pentru a-i viziunea 6 exemplu pe angajaţi trebuie să se demonstreze că se poate şi că ei sunt chemaţi pentru a găsi soluţiile cele mai eficiente. Obiectivele strategice sunt destinaţii pe harta succesului organizaţiei şi, deci, acestea trebuie să fie considerate ca fiind posibile, prin alegerea unor strategii corespunzătoare. Exemple de obiective strategice Pentru ilustrare vom prezenta în continuare obiectivele strategice care au fost propuse în Planul strategic viziunea 6 exemplu Universităţii Westminster din Londra, Marea Britanie, pentru perioada Este Planul strategic al universităţii pentru intrarea ei în noul mileniu.

Obiectivele strategice sunt grupate tematic, fiecare obiectiv fiind detaliat apoi în cadrul Planului strategic. Noi vom prezenta numai formularea lor, fără detalierea structurală şi funcţională care există în plan şi care dă consistenţă şi garanţie că toate aceste obiective pot fi realizate. Să se renunţe la acele cursuri sau capitole care nu contribuie la valoarea intelectuală a formării viitorilor specialişti sau la desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ.

Să se continue dezvoltarea unor scheme de pensionare la timp şi chiar în avans, în anumite situaţii.