Viziune plus viziune proastă proastă


Interviu cu Vlad Burac, CEO Renergy Solutions

Potrivit Pilonului european al drepturilor sociale 2copiii ar trebui să aibă dreptul la servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari accesibile din punct de vedere financiar și de bună calitate. În plus, copiii din mediile defavorizate ar trebui să aibă dreptul la măsuri specifice, menite să favorizeze egalitatea de șanse.

viziune plus viziune proastă proastă

Educația și îngrijirea de înaltă calitate a copiilor preșcolari 4 fac parte din această viziune, întrucât acestea pun bazele învățării viitoare 5 și ale formării identității și cetățeniei.

Serviciile de înaltă calitate joacă un rol decisiv în îmbunătățirea rezultatelor educației, inclusiv în dezvoltarea competențelor sociale.

viziune plus viziune proastă proastă

Cercetarea demonstrează că participarea la o educație și o îngrijire de înaltă calitate a copiilor preșcolari conduce la dobândirea unui nivel mai ridicat de competențe de bază și constituie o măsură puternică de prevenire a părăsirii timpurii a școlii 6.

De asemenea, PISA, programul OCDE privind evaluarea internațională a elevilor, arată că elevii de 15 ani care au beneficiat de educație preșcolară mai mult de un an obțin note mai mari la matematică.

Elevii care nu au beneficiat de educație preșcolară au de trei ori mai multe șanse să obțină rezultate slabe decât cei care au beneficiat de acest nivel de educație mai mult de un an 7. Educația și îngrijirea incluzivă a copiilor preșcolari contribuie în mod semnificativ la abordarea problemei inegalității și a excluziunii sociale. În absența unei educații preșcolare de înaltă calitate, apare de timpuriu un decalaj în materie de dezvoltare și de competențe între copiii provenind din medii socioeconomice diferite 8perpetuându-se astfel ciclul transmiterii între generații a dezavantajelor.

Du wurdest vorübergehend blockiert

Experiențele legate de educația și îngrijirea copiilor preșcolari reprezintă o ocazie de a preveni și de a atenua dezavantajele pentru copiii proveniți din comunitățile defavorizate de romi și pentru cei din familii de migranți. Datele științifice demonstrează că, dintre copiii care provin din familii de migranți cu situații comparabile, cei care au beneficiat de educație și îngrijire timpurie în țara lor de origine obțin note mai bune la citire 9. În plus, serviciile de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari au efecte pozitive asupra participării părinților la piața forței de muncă și aduc beneficii clare pentru atingerea unui nivel mai ridicat de egalitate între femei și bărbați.

Obiectivul prezentei propuneri de recomandare a Consiliului este de a sprijini statele membre în eforturile lor de îmbunătățire a accesibilității și a calității sistemelor lor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, recunoscând totodată că statele membre dețin responsabilitatea principală în acest domeniu.

Back to top Modernizare Cabina Lift Sporiți fiabilitatea, eco-eficiența, confortul și aspectul ascensorului - și aliniați-l la cele mai noi standarde privind siguranța și accesibilitatea - cu ajutorul soluțiilor noastre de modernizare, pentru toate nevoile și bugetele. Evoluție spre o nouă eră a fluxului de persoane digitalizat Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, totul este conectat - iar ascensoarele nu fac excepție. Prin conectivitate, puteți face ascensorul mai inteligent și mai dezirabil, cu soluții noi privind fluxul de persoane și servicii cu valoare adăugată, de la KONE și de la partenerii noștri. Modernizarea modulară este ideală, dacă starea generală a ascensorului arată că acesta este încă funcțional, dar modernizarea unor sisteme i-ar îmbunătăți substanțial performanţele.

Prezenta propunere urmărește să stabilească o definiție comună la nivel european a calității în domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari. Ea prezintă instrumente și exemple de politici pentru a sprijini viziune plus viziune proastă proastă membre în ambițiile lor de a crea sisteme și servicii de înaltă calitate și incluzive.

O analiză recentă a politicilor 10 indică faptul că țările care adoptă o abordare strategică în materie de calitate progresează mai mult decât celelalte în dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor lor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari. Cu toate acestea, doar un număr redus de viziune plus viziune proastă proastă membre au creat un cadru de calitate sau un document de politică echivalent pentru reglementarea serviciilor. De aceea, prezenta propunere prezintă elementele-cheie ale unui cadru de calitate în domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari care poate constitui o sursă de inspirație pentru statele membre în gândirea lor strategică legată de serviciile din acest domeniu.

În majoritatea țărilor din UE, nici calitatea, nici numărul locurilor nu răspund așteptărilor.

viziune plus viziune proastă proastă

În prezent, în UE există peste 32 de milioane de copii sub vârsta de școlarizare obligatorie, însă numai aproximativ 15 milioane dintre aceștia beneficiază de educație și îngrijire a copiilor preșcolari Deși decizia de a recurge sau nu la aceste servicii le revine părinților, cererea de locuri la nivel european este mai mare decât oferta.

Acest criteriu de referință aproape că a fost îndeplinit O evaluare a acestor obiective este prezentată în paralel cu prezenta propunere

viziune plus viziune proastă proastă