Sisteme de vedere pentru nevăzători, Account Options


iluzie și viziune

Tratatul de la Marrakech urmărește să îmbunătățească disponibilitatea și schimburile transfrontaliere ale anumitor opere și ale altor materii protejate în formate accesibile pentru persoanele care sunt nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate.

Decizia autorizează încheierea tratatului de către UE. ASPECTE-CHEIE Tratatul de la Marrakech prevede ca părțile contractante să permită excepții sau limitări ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe pentru a reproduce și difuza copii, în formate accesibile, ale anumitor opere și pentru alte materii protejate și pentru circulația internațională a copiilor respective.

site-ul ernst yuldashev oftalmolog

Persoane beneficiare Persoanele beneficiare care intră sub incidența tratatului sunt cele afectate de o serie de dizabilități care interferează cu citirea eficientă a materialelor tipărite. Acestea cuprind persoane care sunt nevăzătoare sau au o dizabilitate fizică sau vizuală, sau de învățare, care le împiedică să citească și să înțeleagă materiale tipărite sau să dețină sau să manipuleze cărți sau alte lucrări tipărite persoane beneficiare în baza tratatului.

De asemenea, tratatul recunoaște rolul entităților autorizate care pot face, în mod non-profit, copii de format accesibil ale lucrărilor publicate, pentru împrumuturi necomerciale sau distribuție electronică, atâta timp cât accesul la aceste lucrări este legal, făcând doar acele schimbări necesare pentru a face lucrarea accesibilă și furnizând copii numai pentru utilizarea de către persoanele beneficiare.

în ce viziune nu servește

Excepții sau limitări ale drepturilor de autor, inclusiv pentru import și export Tratatul impune părților să introducă o excepție sau o limitare a legilor naționale privind drepturile de autor pentru a permite reproducerea și difuzarea de copii gimnastica pentru viziunea liliecilor format accesibil.

În plus, pentru a facilita circulația internațională a cărților disponibile în copii în format accesibil, tratatul cere părților să permită importul și exportul de copii în format accesibil în anumite condiții: o copie poate fi importată fără autorizarea deținătorului de drepturi; copii ale formatului accesibil pot fi exportate de o entitate autorizată către o persoană beneficiară sau altă entitate autorizată pentru utilizarea exclusivă a operelor de către persoanele beneficiare.

cum se tratează vederea încețoșată

De asemenea, stabilește o adunare a părților contractante a cărei sarcină principală este de a menține și dezvolta tratatul. Tratatul de la Marrakech a intrat în vigoare la 30 septembriela trei luni după ce a fost atins numărul necesar de 20 de părți la tratat.

astigmatism vizual îmbunătățit

Decizia Consiliului de aprobare a concluziei tratatului a fost adoptată la 15 februariecu ratificarea de către UE a tratatului care a urmat la 12 octombrie Părțile la tratat au libertatea de a-și pune în aplicare dispozițiile luând sisteme de vedere pentru nevăzători considerare propriile sisteme și practici juridice, respectând obligațiile de testare în trei etape stabilite la articolul 9 alineatul 2 din Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice.

Conform convenției, orice excepție sau limitare nu trebuie să contravină unei exploatări normale a operei și nu trebuie să prejudicieze în mod nejustificat interesele legitime ale autorului. Pentru informații suplimentare, consultați: Punerea în aplicare a Tratatului de la Marrakech în dreptul Uniunii Comisia Europeană.

teste funcționale vizuale