Rolul social al viziunii.


Totodată, prin cursurile de master sunt pregătiţi specialişti în domeniul managementului resurselor umane, administraţiei publice şi dezvoltării comunitare, rolul social al viziunii publice, consilierii psihologice, psihologiei judiciare şi psihologiei educaţiei.

rolul social al viziunii la ce vedere sunt scutiți de examene

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane are misiunea de a fi principalul furnizor local de resursă umană înalt specializată în domeniile în care oferă diplome, cea mai importantă sursă de expertiză la nivel regional în domeniile aplicate ale ştiinţelor sociale, cât şi un pol de excelenţă pe plan naţional în cercetarea ştiinţifică de ramură. Temele de cercetare abordate de membrii Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane sunt: Excluziunea socială în variatele ei forme şi determinări Participarea socială în mediul urban Dezvoltarea durabilă şi calitatea vieţii Analiza psihologică a fenomenului de violenţă în rândul elevilor; dezvoltarea şi implementarea unor strategii de profilaxie şi intervenţie Impactul despărţirii temporare a copiilor de părinţi asupra dezvoltării socio-afective a acestora Specificul şi rolul procesărilor informaţionale automate în dinamica emoţiilor şi tulburărilor emoţionale Satisfacţii şi insatisfacţii în cariera didactică Cauzele eşecului şi succesului şcolar Aspecte psihosociale privind integrarea socială a persoanelor cu deficienţe senzoriale şi neuromotorii Colectivul facultăţii se implică, de asemenea, în realizarea de cercetări aplicate prin care contribuie la elaborarea politicilor publice locale şi naţionale în domeniul asistenţei sociale, educaţiei, comunicării publice.

rolul social al viziunii Consumul de dulciuri afectează vederea