Viziunea diferenței dintre bărbați și femei. Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni (EVA) | UNICEF Moldova


viziunea diferenței dintre bărbați și femei viziunea cristiano ronaldo

Consider că nu poate fi vorba de o majoritate confortabilă. Este evident faptul că, în ciuda legislaţiei europene foarte bune cu privire la acest domeniu pe care o avem dinsuntem îngrijoraţi cu privire la discriminarea referitoare la egalitatea între femei şi bărbaţi.

Oare din ce cauză continuă această discriminare?

Aceasta există, fie pentru că aceste directive nu se aplică în mod corect, fie pentru că, dintr-un motiv sau altul, cei discriminaţi nu îşi pot invoca drepturile în faţa instanţelor. În loc să solicităm continuu elaborarea unor noi directive cu riscul de diluare pe care acest fapt îl presupune, haideţi să ne asigurăm că legislaţia existentă este în totalitate aplicată de guverne, de partenerii sociali şi în mediul de lucru de zi cu zi.

Acest raport reflectă încă o dată fiecare plângere, fiecare generalizare globală cu privire la femeile sărace, bătute sau violate Prin urmare, anumite afirmaţii trebuie puse în perspectivă prin intermediul amendamentelor. Ceea ce consider mai grav este faptul că această glorificare autentică a economiei sociale sau a celei bazate pe solidaritate are rolul de a ne face să credem că, prin integrarea forţată a femeilor în cadrul ei, vom putea demonstra cu succes capacitatea de inserţie profesională a acestora şi, prin urmare, le vom permite acestora să îşi îmbunătăţească statutul social şi să devină mai independente din punct de vedere financiar.

Chiar din contră. Acestea s-ar adânci într-o sărăcie fără margini, şi-ar pierde orice stimulent şi orice motivaţie de a câştiga bani pe merit şi nu ar mai avea nicio responsabilitate. În plus, chiar dacă avem destule departamente care s-ar putea ocupa de acest lucru, propunerile de creare a unei Carte europene a drepturilor femeilor şi, prin urmare, a unei noi forme de protecţie suplimentare pe lângă drepturile omului — de care, din fericire, femeile se bucură deja — şi a unui nou tip de birocraţie sub forma unui centru european de monitorizare a violenţei între sexe sunt fie contraproductive, fie incompatibile cu principiul egalităţii de gen care este de fapt recunoscut în tratat.

Egalitatea între femei și bărbați

Dacă ridicolul ar ucide, unii membri ai Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen nu ar mai fi printre noi. În cele din urmă, deplâng încăpăţânarea unor deputaţi, care, cu orice ocazie, indiferent dacă este potrivit sau nu, susţin includerea în acest raport a avortului sub pretextul că dreptul de a avea acces liber şi uşor la avort trebuie susţinut în vederea asigurării sănătăţii sexuale şi a reproducerii.

Prioritară este promovarea în rândul tinerelor a informaţiilor îmbunătăţite, în special cu privire la contracepţie. În zilele noastre există metode de contracepţie în vederea prevenirii sarcinii la o vârstă fragedă. Pe vremea când eram eu tânăr aceste metode nu erau disponibile. Prin urmare, am propus voturi separate pentru a nu fi nevoiţi să votăm împotriva raportului dlui Tarabella, care nu este vinovat, dar care a căzut din nou victimă extremismului unora dintre colegii săi. Acum un an am dezbătut un raport similar celui de astăzi.

Din păcate, trebuie să continuăm să ne axăm pe problemele cheie legate de egalitatea dintre bărbaţi şi femei în privinţa căreia încă trebuie să mai înregistrăm progrese. Acestea includ violenţa între sexe, considerată a fi unul dintre flagelurile principale ale societăţii, nu numai în Europa, ci şi în verifică vederea fetei lume.

Apoi, este vorba despre diferenţele de remunerare care rămân neschimbate, problemă pe care nu am putut să o depăşim. Alte aspecte includ drepturile la sănătatea sexuală şi a reproducerii, reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională, integrarea femeilor pe piaţa muncii în aceleaşi condiţii cu bărbaţii, situaţia grupurilor vulnerabile de femei, precum femeile cu handicap sau femeile din zonele rurale, cât şi reprezentarea femeilor în viaţa publică.

În fiecare an am ridicat aceste probleme dar nu am reuşit să înregistrăm un progres foarte mare. Consider că, diferite teste de vedere ceea ce ne priveşte, este esenţial să insistăm asupra nevoii de a ne intensifica munca privind promovarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei.

Este esenţial să susţinem iniţiative precum cele întreprinse de Preşedinţia spaniolă, care a declarat egalitatea de şanse dintre bărbaţi şi femei ca fiind una dintre priorităţile sale. Acest fapt constituie un angajament asumat atât faţă de femeile din zilele noastre, cât şi faţă de cele din generaţiile viitoare. S-au înregistrat anumite progrese, însă mai avem încă de parcurs un drum lung şi trebuie să fim ambiţioşi în procesul de elaborare a viziunea diferenței dintre bărbați și femei pentru a ne asigura că jumătate din populaţia Viziunea diferenței dintre bărbați și femei se bucură de aceleaşi drepturi şi oportunităţi ca şi cealaltă jumătate.

Aş dori să încep prin a puncta câteva mici aspecte în privinţa cărora nu sunt de acord cu acesta. În ceea ce priveşte impactul crizei economice asupra femeilor, sunt de părere că este foarte important să ne repunem în ordine finanţele publice şi să le restabilim cât mai repede posibil; tocmai acest fapt va aduce beneficii femeilor, şi nu prelungirea datoriilor publice. De asemenea, consider că raportul conţine câteva propuneri care pot suna foarte tentant dar care tind către politici simbolice, precum un an pentru asta, un centru de monitorizare pentru aia Haideţi să ne viziunea diferenței dintre bărbați și femei pe măsuri concrete.

Totuşi, raportul conţine, de asemenea, şi serie de aspecte cu care sunt întru totul de acord. Primul - datorită unui amendament prezentat de Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa - este o menţiune cu privire la statutul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană. Aş dori să fac apel la Comisia Europeană să efectueze un studiu asupra acestui subiect, având în vedere faptul că deţinem o politică europeană a familiei, dar puţini sunt aceia care realizează că una din trei gospodării din Europa este o gospodărie formată dintr-o singură persoană.

Aceste persoane sunt supuse deseori unor discriminări grave cu privire la securitatea socială, aspecte legate de taxe, locuinţă şi alte probleme asemănătoare. În al doilea rând, — şi aici mă refer din nou la aspectele prezentate de dna Lulling — sunt cu adevărat încântat de menţiunile cu privire la sănătatea sexuală şi a reproducerii şi la autonomia sexuală a femeilor; iar accesul la un avort făcut în condiţii sigure şi pe cale legală face parte din această sănătate sexuală şi a reproducerii.

Cu toate că sunt întru totul de acord cum să dezvolți o vedere bună dna Lulling asupra faptului că informarea constituie cu siguranţă un aspect foarte important, observ că - cel puţin în ţara în care locuiesc, poate fi diferit in Luxemburg — creştini-democraţii sunt cei care pun capăt unor astfel de lucruri.

Prin urmare, dacă suntem capabili să lucrăm împreună în vederea informării judicioase şi directe a tinerilor, puteţi conta pe sprijinul meu, şi, de asemenea, consider că trebuie să punem capăt ipocriziei; nu putem arunca femeile în închisoare şi nu le putem condamna să facă avorturi în viziunea diferenței dintre bărbați și femei nesigure.

În cele din urmă, dnă preşedintă, în ceea ce priveşte violenţa împotriva femeilor, salut iniţiativa Preşedinţiei spaniole de a transforma acest aspect într-o prioritate. La urma urmei, puţini sunt cei care îşi dau seama că violenţa împotriva femeilor face în fiecare an mult mai multe victime decât terorismul, şi aceasta este încă privită — total greşit — ca fiind numai o problemă a femeilor.

Aceasta este practic prima dată când, în cadrul raportului Tarabella, votăm în legătură cu acţiunea pe care Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen a noului Parlament vrea să o adopte în următorii ani.

Verzii sunt foarte încântaţi de acest raport care înregistrează progrese. Există nenumărate planuri pe care vrem să le ducem la îndeplinire. În cele din urmă, dorim adoptarea de măsuri legislative în vederea promovării împărţirii responsabilităţilor familiale între femei şi viziunea diferenței dintre bărbați și femei, cu posibilitatea solicitării concediului de paternitate.

În cele din urmă, propunem integrarea femeilor în procesul decizional urmând exemplul Norvegiei care a acordat acestora un procent în cadrul consiliului de administraţie. Verzii sunt, de asemenea, foarte încântaţi de viziunea diferenței dintre bărbați și femei care se acordă efectelor crizei asupra femeilor: şomajul în rândul femeilor şi efectele asupra femeilor cu privire la reducerea cheltuielilor publice sunt diferite.

Ar trebui să analizăm serios acest aspect. Sperăm că Parlamentul va da dovadă de curaj şi de promptitudine în vederea combaterii discriminării femeilor şi că va susţine egalitatea prin măsuri concrete care ar putea da rezultate, votând în favoarea acestui raport.

Sperăm că se vor lua măsuri în consecinţă de către Comisie. În orice caz, nu acesta este cel mai important motiv care ne-ar putea determina să votăm împotriva acestui raport. În zilele noastre, nu este nevoie să fii credincios ca să priveşti un făt uman ca pe o persoană. Este suficientă o simplă examinare cu ultrasunete, disponibilă în orice oraş din Belgia, chiar şi în cele mai mici, pentru a putea vedea pe ecran o imagine a unui făt uman. Prin urmare, orice legiuitor responsabil ar trebui să facă tot ce îi stă rețetă pentru întărirea vederii putinţă pentru a scădea numărul de avorturi.

viziunea diferenței dintre bărbați și femei vitamine pentru întărirea denumirii vederii

Facilitarea avortului indică gradul în care cultura noastră a decăzut şi arată abaterea noastră de la valorile umane. Prin urmare, vă rog să vă gândiţi la aceste aspecte înainte de a vota în favoarea acestui document care poate avea efecte negative. De asemenea, acest fapt este şi o consecinţă a sărăciei cauzate fie de problemele legate de salariile şi veniturile mici, inclusiv de pensionare şi de pensii în ceea ce priveşte femeile în vârstă, fie de accesul dificil la servicii publice de calitate cu costuri reduse sau gratuite.

De asemenea, mai există şi problemele legate de traficul de femei şi fete şi de prostituţia acestora, de violenţa la locul de muncă şi la domiciliu, cât şi de alte forme variate de discriminare împotriva femeilor aflate în situaţii mai vulnerabile. După cum se subliniază în raport, şi aş dori să felicit raportorul în acest sens, prin urmare, este necesar ca, în momentul elaborării politicii comunitare, să acordăm o atenţie suplimentară situaţiei economice şi sociale a femeilor.

17 diferențe între bărbați și femei

Acest fapt necesită analizarea impactului social al noilor strategii comunitare, în vederea prevenirii creşterii discriminării şi inegalităţii, a asigurării egalităţii în cadrul progresului social şi nu în cadrul declinului drepturilor economice, sociale şi de angajare şi a protejării scopului social al maternităţii şi viziunea diferenței dintre bărbați și femei paternităţii.

Este esenţial să investim într-o strategie pentru dezvoltare şi progres social care să facă prioritare angajarea cu drepturi depline, producţia, serviciile publice de calitate şi incluziunea socială. Este momentul să facem demersuri semnificative în vederea îmbunătăţirii vieţii majorităţii femeilor, inclusiv cu privire la domeniul sănătăţii sexuale şi a reproducerii, şi să punem capăt ipocriziei care viziunea diferenței dintre bărbați și femei mai există cu privire la problema avortului.

Aceasta susţine că femeile sunt inferioare bărbaţilor. Susţine că, potrivit dreptului succesoral, orice deţine bărbatul trebuie să fie dublu faţă de ceea ce deţine femeia. Susţine că, în faţa unei instanţe, împotriva mărturiei unui singur bărbat este nevoie de mărturia a două femei.

viziunea diferenței dintre bărbați și femei 10 la sută din vedere câte dioptrii

Susţine că, într-un proces de viol, este nevoie de patru martori de gen masculin pentru a condamna un bărbat, iar mărturia unei femei nu este acceptată nici măcar în cazul în care vine din partea femeii violate. Iar cele patru martore trebuie să fie musulmane, nu de altă religie. V-aţi dat probabil seama că vorbesc despre legea islamică Sharia.

Acum, se pare că unii musulmani cred că sinucigaşii cu bombe sunt recompensaţi în rai cu 72 de femei virgine, dar eu nu am găsit nicio menţiune conform căreia femeile sinucigaşe cu bombe ar fi recompensate cu câte un bărbat virgin. Cu siguranţă, acesta este un caz flagrant de discriminare pe motive de sex. Guvernul britanic a recunoscut deja în mod oficial legea islamică Sharia în anumite tribunale. În timp ce bigamia este încă ilegală în Regatul Unit, soţiile musulmane poligame sunt recunoscute în mod oficial ca persoane întreţinute pentru că beneficiază de reducerea impozitului şi pentru că le sunt plătite anumite prestaţii.

Europa se îndreaptă cu fermitate înapoi în Arabia secolului şaisprezece. Dacă ne dorim egalitate cu adevărat, statele europene individuale nu trebuie să recunoască sub nicio formă legea islamică Sharia.

Angelika Werthmann NI. Totuşi, chiar dacă apar mai multe locuri de muncă, nu înseamnă întotdeauna că acestea sunt şi de calitate. Un număr mare de femei sunt angajate cu fracţiune de normă şi pe posturi care au fost grav afectate de criza actuală.

Viziunea diferenței dintre bărbați și femei

De aceea trebuie să stabilim standarde minime obligatorii: Standarde minime în întreaga UE privind concediul parental, o îngrijire mai bună a copiilor şi a sănătăţii. Astfel putem distruge multe stereotipuri cu privire la genuri şi putem atinge în cele din urmă imperativul egalităţii reale dintre sexe. Edit Bauer PPE.

Aş dori să subliniez devotamentul dumnealui faţă de rezolvarea problemelor cu privire la egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi, la includerea femeilor pe piaţa forţei de muncă sau alte la aspecte similare.

S-au dezbătut diferite aspecte cu privire la acest raport. Doresc să atrag atenţia asupra a cel puţin două dintre acestea: primul se referă la diferenţele de remunerare între femei şi bărbaţi. Progresele în acest sens se dovedesc a fi nu numai încete, ci şi ambigue, dat fiind faptul că acest procent este mai mare decât acum doi ani.

Capacitarea femeilor și echilibrul de gen constituie unul din cele 20 de rezultate intersectoriale menționate mai sus, astfel programul va fi în totală conformitate cu acest document director important. O susținere mai pronunțată a drepturilor femeilor, abilitării femeilor și asigurării echilibrului de gen în regiune va permite țărilor partenere să beneficieze din plin de potențialul economic și social al societăților lor. Se vor întreprinde măsuri speciale pentru abordarea stereotipurilor de gen negative, violenței bazate pe gen și diferențelor salariale dintre femei și bărbați.

Şi încă nu ştim cu adevărat care vor fi consecinţele acestei crize. Experienţele de zi cu zi sugerează că probabil nu va exista niciun progres pe termen scurt în acest sens. Totuşi, absolut inacceptabil este faptul că diferenţele de salariu nu apar în cazul celor care se află la început de carieră, ci în cazul mamelor care se întorc pe piaţa forţei de muncă după finalizarea concediilor maternale sau parentale.

Acest fapt în sine este deranjant şi total inacceptabil în cadrul unei Europe care se luptă cu o criză demografică. O astfel de discriminare este în mod evident interzisă de regulamentele UE. După cum s-a precizat deja, standardul juridic corespunzător datează încă din şi este evident faptul că această directivă este complet ineficientă, precum multe altele. Mă bucur foarte mult că dl comisar Spidla a anunţat că în vom avea un raport cu privire la demersurile pe care Comisia intenţionează să le facă în vederea eficientizării legislaţiei.

Doresc să mai adaug doar o remarcă privind Carta europeană a drepturilor femeii. Probabil este mai important şi mai urgent să îmbunătăţim eficacitatea şi accesibilitatea legislaţiei existente decât să creăm un standard juridic nou care va fi la fel de ineficient precum cele anterioare. În timpul Anului european de luptă împotriva sărăciei viziunea diferenței dintre bărbați și femei a excluziunii sociale observăm că sărăcia se întâlneşte cu precădere în rândul femeilor. Dintre cele aproape 80 de milioane de oameni care trăiesc în sărăcie în Europa majoritatea sunt femei şi copii.

Femeile suferă mai mult decât oricine altcineva din cauza crizei economice şi sociale. Aş dori să aduc în atenţia dumneavoastră câteva propuneri pe care le consider inovatoare şi foarte importante şi aş dori să vă rog să îi sprijiniţi pe colegii deputaţi cu privire la aceste propuneri: crearea Cartei europene a drepturilor femeilor de care este foarte mare nevoie, după cum a fost deja menţionat, propunerea privind elaborarea unei directive de prevenire şi combatere a tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, a violenţei domestice şi a traficului de femei, introducerea în cadrul legislaţiei europene a concediului paternal, care deja există în marea majoritate a statelor membre, ca pe un mijloc de promovare a echilibrului între viaţa profesională şi cea de familie şi personală şi de stimulare a creşterii ratei natalităţii.

  1. HOTARARE 34 12/06/ - Portal Legislativ
  2. Egalitatea între femei și bărbați Egalitatea între femei și bărbați Încărcarea fișei tehnice în format pdf Egalitatea între femei și bărbați este unul dintre obiectivele Uniunii Europene.
  3. Спросила Элли - Ну, что .
  4. Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni (EVA) | UNICEF Moldova

Aş dori să închei prin a-i mulţumi comisarului Spidla pentru tot ceea ce a făcut în vederea promovării egalităţii de viziunea diferenței dintre bărbați și femei între femei şi bărbaţi şi pentru modul în care s-a implicat în activităţile Parlamentului European.

Vă doresc mult succes, dle comisar. Consider că acest raport oferă un răspuns cu privire la nevoia de combatere a stereotipurilor şi a incidentelor legate de discriminarea sexuală. Probabil că pentru mulţi dintre colegii deputaţi acest raport este unul obişnuit, însă eu îl privesc ca pe un angajament reînnoit şi mai eficient faţă de egalitatea dintre sexe la nivel european în vederea ridicării statutului socio-economic al femeilor, în special al acelora din noile state membre, precum şi a asigurării unei reprezentări extinse a acestora în viaţa politică şi economică şi a promovării dezvoltării carierei lor.

Cuvântul are pe larg sensul de categorie, tip, specie, și mai puțin sensul de sex. Cum să îmbunătățiți viziunea la 1 Viziunea biblică şi politica contemporană România DW Or, tocmai aici se află diferenţa dintre socialişti şi liberali, pe de o parte, şi conservatori, pe de alta: primii cred că femeile şi bărbaţii trebuie să asume roluri egale până la indistincţie, ceilalţi, aşa cum a spus Teodor Baconschi, că există o asimetrie naturală care nu ar trebui dezminţită, ci, dimpotrivă, încurajată. Oricât de mare ar fi fost criza economică sau tocmai de aceea, un guvern conservator ar fi continuat să acorde salariul maternal pentru femeile care doresc să se consacre familiei.

Având în vedere faptul că instituţiile sociale, juridice şi economice stabilesc accesul femeilor şi al bărbaţilor la resurse, cât şi oportunităţile şi puterea relativă a viziunea diferenței dintre bărbați și femei, consider că este extrem de important pentru femei să li se garanteze drepturi egale cu privire la implicarea lor în politică, la ocuparea unor poziţii politice şi administrative importante în cadrul economiei şi la reprezentarea lor la cel mai înalt nivel în cadrul camerelor de consiliu ale întreprinderilor.

Acest lucru se aplică, de asemenea, şi cu privire la creşterea calificărilor educaţionale şi la oferirea aceloraşi oportunităţi ca şi bărbaţilor în vederea dezvoltării profesionale, în special în urma unei perioade lungi de concediu de maternitate. De asemenea, trebuie să avem în vedere întotdeauna şi menţinerea balanţei între obligaţiile profesionale şi cele familiale.

Trebuie să elaborăm un mecanism instituţional în vederea iniţierii unei politici consecvente cu privire la acest aspect deoarece putem câştiga lupta împotriva discriminării sexuale prin introducerea unor stimulente pozitive pe termen lung şi a unor reforme legislative, şi prin creşterea veniturilor şi a calităţii vieţii.

Altfel, nu am discuta această problemă aici astăzi. În vederea înregistrării unor progrese semnificative cu privire la egalitatea dintre femei şi bărbaţi în faţa legii, la egalitatea de şanse, inclusiv la egalitatea remuneraţiei primite pentru munca depusă şi la accesul în egală măsură la resursele umane şi la alte resurse de producţie cu ajutorul cărora aceştia pot avea mai multe oportunităţi, noi — Parlamentul European şi Comisia Europeană — avem şansa de a impulsiona, şi trebuie să impulsionăm statele membre şi societatea civilă să adopte măsuri eficiente.

Consider că exerciții de vedere 2 5 egală a femeilor în procesul de gestionare a resurselor, în cadrul oportunităţilor economice şi în viaţa guvernamentală şi politică va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice a societăţii noastre, consolidând, prin urmare, capacitatea statelor de a se dezvolta, de a reduce nivelul de sărăcie şi de a fi guvernate mai eficient.

În acest sens, promovarea egalităţii şanselor între femei şi bărbaţi reprezintă o componentă importantă a strategiei de depăşire a crizei economice şi de furnizare a unei soluţii convenabile pentru criza demografică. Aceste măsuri vor oferi femeilor şi bărbaţilor oportunitatea de a scăpa de sărăcie şi de a îşi îmbunătăţi standardele de viaţă. Două puncte: primul se referă la îndelung aşteptata revizuire a Directivei privind o remuneraţie egală pentru aceeaşi muncă prestată.

Considerăm că acest fapt este crucial pentru femeile din toată Europa.

Diferenţele de remuneraţie sunt inacceptabile: ne aflăm în anul şi este momentul să luăm măsuri pentru a elimina aceste diferenţe. Dumneavoastră, dle Spidla, aţi recunoscut că trebuie să acţionăm în justiţie. Aşteptăm cu nerăbdare să primim o propunere din partea Comisiei cu privire la o nouă acţiune în justiţie pe care să o intentăm în timpul acestei perioade legislative.

În al doilea rând, este vorba despre drepturile cu privire la concediul parental. În ceea ce priveşte acest aspect doresc să subliniez faptul că acest raport vizează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

viziunea diferenței dintre bărbați și femei dacă vederea vă înrăutățește

De viziunea diferenței dintre bărbați și femei, dorim egalitate şi pentru bărbaţi pentru ca aceştia să-şi poată petrece timpul împreună cu copiii lor şi să fie responsabili pentru ei dacă îşi doresc acest lucru.

Trebuie să oferim femeilor şi bărbaţilor opţiuni egale cu privire la modul de viaţă, de desfăşurare a activităţii profesionale sau la modul în care să se ocupe de familiile şi de copiii lor. Prin urmare, dacă considerăm că este crucial ca Parlamentul European să dea un semnal taţilor, am dori să le dăm acestora mai mult decât semnale: am dori să le deschidem porţile către o societate modernă.

Ne bazăm pe Comisie în vederea introducerii unei directive foarte moderne şi orientate către viitor cu privire la acest aspect. În cele din urmă, aşteptăm cu interes propunerile Preşedinţiei spaniole cu privire la eradicarea violenţei împotriva femeilor din toată Europa şi sperăm că aceste propuneri vor fi adoptate de Comisie.

Julie Girling ECR. Noi beneficiem de un loc de muncă ce ne mulţumeşte şi ne impulsionează, de pe urma căruia câştigăm salarii şi pensii egale şi în cadrul căruia ni se oferă oportunităţi egale de ocupare a unor posturi de conducere: o situaţie atât de diferită faţă de cea a multor dintre alegătorii noştri.

Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni (EVA)

Salut acest raport şi menţionez că sunt de acord cu sublinierea făcută anterior legată de faptul că dl Tarabella se ocupă de problema bunăstării economice a femeilor. Consider că acesta este cel mai important factor în vederea promovării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Dacă femeile reuşesc să îşi controleze viaţa din punct de vedere economic, vor reuşi, de asemenea, să gestioneze mult mai bine şi celelalte aspecte ale vieţii lor.

Trebuie să ne asigurăm că, în aceste vremuri în care întâmpinăm multe provocări din punct de vedere economic, femeile vor beneficia de locuri de muncă sigure şi bine plătite. Doresc să felicit Asociaţia Europeană a Ingineriei şi Industriei pentru viziunea ei recentă asupra politicii, în cadrul căreia solicita promovarea, în special în rândul femeilor, a studiilor în domeniul ştiinţific şi cel al matematicii.

Da, poziţia femeilor este legată de politici, de orientare, dar şi de fapte: fapte care contează mai mult decât orice vorbe. Aceasta este calea către viitor: cu angajatori înţelepţi care să recunoască aptitudinile femeilor şi care să le ajute în vederea prosperităţii economice.

Aş dori să subliniez în special două aspecte. Sper ca plenul să susţină importanţa concediului de paternitate. Concediul paternal nu doar atrage atenţia asupra faptului că responsabilitatea faţă de copii aparţine ambilor părinţi, ci are şi alte consecinţe pozitive. Studiile arată că taţii care şi-au luat concediu paternal continuă şi mai târziu să îşi asume o mai mare responsabilitate faţă de casă, familie şi copii.

Cu alte cuvinte, implicarea taţilor în acest proces constituie o bază solidă în vederea promovării egalităţii de şanse pe piaţa forţei de muncă.