Ipoteza viziunii, Hristos a înviat – Teoriile care contesta învierea lui Hristos.


Valentin Dedu Acceptarea ipoteza viziunii afirmaţii este fundamentală pentru creştini. Realitatea învierii lui Hristos este pivotul doctrinal în jurul căruia gravitează întreg sistemul dogmatic creştin.

Dacă învierea este o minciună, atunci întreg creştinismul cade.

Ipoteza viziunii. Despre Învierea lui Hristos

Credinţa noastră este fără rost dacă nu ştim că Isus a înviat. Învierea este un eveniment istoric şi transcendent. Evenimentul istoric poate fi constatat prin semnul mormântului gol şi prin realitatea întâlnirilor apostolilor cu Hristos cel înviat. Învierea lui Hristos este obiect de credinţă, ea fiind o intervenţie transcendentă a lui Dumnezeu însuşi în creaţie şi în istorie. În ea, cele trei Persoane dumnezeieşti acţionează împreună şi în acelaşi timp îşi manifestă originalitatea proprie.

Hristos a înviat – Teoriile care contesta învierea lui Hristos.

Aceasta s-a făcut prin puterea Tatălui care l-a înviat pe Hristos, Fiul Său, şi astfel a introdus într-un mod desăvârşit umanitatea Lui — cu corpul Său — în Treime. Au ipoteza viziunii multe încercări de a dovedi falsitatea acestei realităţi, dar nici una nu a avut sorţi de reuşită. Dacă învierea lui Isus ar fi fost cu adevărat o minciună, nu s-ar ipoteza viziunii menţinut semnificaţia ei timp de de ani. Oamenii din ziua de azi nu şi-ar întemeia vieţile pe un zvon fabricat de un grup de rebeli evrei.

ipoteza viziunii

Trebuie să fie ceva mai mult decât atât. Adevărul rezistă.

ipoteza viziunii

Să privim acum la câteva argumente pe care oamenii le-au folosit pentru ca să se autoconvingă că învierea lui Isus nu s-a întâmplat niciodată. Teoria leşinului. Formulată iniţial de către Venturini cu câteva secole în urmă, şi citat adeseori în zilele noastre, teoria leşinului afirmă că Isus nu a murit pe cruce, ci leşinase doar datorită epuizării şi pierderii de sânge.

Cu toţii ÎL credeau mort, dar după o vreme, El şi-a revenit şi ucenici au crezut că a fost vorba de o înviere. Teologul protestant raţionalist Gottlob Paul, pe la începutul veacului trecut şi după el şi alţii au susţinut aceeaşi teorie ipoteza viziunii morţii aparente, din care s-a trezit graţie mirosului tare al aromatelor, cu care I-a fost uns trupul şi a răcelii mormântului.

Hase şi Schaleiermacher socotesc că în clipa înmormântării în gropniţa lui Iosif inima şi plămânii lui Isus erau încă vii, încă proprii viabilităţii. Această ipoteză a fost însuşită şi susţinută de şcoala critică teologică din Tubingen, tot la începutul veacului trecut.

Ipoteza înşelăciunii. Aşa cum s-a observat preoţii cei mai de seamă s-au autoînşelat cu această minciună. Au făcut imposibil de îndeplinit furtul trupului de către ucenici, datorită gărzilor pe care le-au angajat. Cu toate acestea oficialii, au încercat să susţină aceeaşi poveste, chiar şi după ce gărzile au recunoscut învierea şi le-au povestit ceea ce au văzut. Matei Este clar că ucenicii nu au furat trupul lui Isus deoarece: N-ar fi putut trece de gărzile romane, şi apoi ei erau atât ipoteza viziunii îngroziţi încât au stat ascunşi într-o casă ascunsă, cu uşile şi ferestrele ferecate.

Ioan ,20 Revoluţia pe care o începuse Isus ar fi eşuat dacă s-ar fi bazat pe o minciună.

Aparițiile lui Isus după înviere

Cine şi-ar da viaţa, conştienţi de falsul mărturiei lor? Ucenicii au fost la ipoteza viziunii de surprinşi de învierea lui Isus la fel ca oricine altcineva Luca Enciclopediştii au mers mai departe, nu Isus Hristos a fost răstignit pe cruce, ci acel Simon din Cirena, pe care ostaşii romani l-au silit să ducă crucea.

Ca atare Isus s-a făcut nevăzut, Simon a fost răstignit iar ucenicii s-au putut lăuda cu un Isus înviat Reville a introdus o altă posibilitate şi anume că trupul lui Isus a fost furat de căpeteniile preoţilor iudei.

Această teorie este şi mai puţin admisibilă pentru că dacă ar corespunde adevărului ei ar vederea ochiului deteriorarea vederii putut să pună acest fapt contraargument predicii apostolilor despre înviere. Ipoteza viziunilor susţine că ceea ce au luat femeile, apostolii şi ceilalţi care l-au văzut pe Isus înviat a fost o simplă viziune. Pentru ca să se producă o viziune se cer două condiţii: un organism bolnav cu nervii zdruncinaţi sau cel puţin epuizat; şi ideea fixă ce se va produce ceea ce este viu aşteptat, sau ceva de care cineva se teme.

Această ipoteză a fost susţinută de teologii germani protestanţi Strauss, Ewald, Hausrath, Holsten, iar dintre francezi Renan, Sabatie şi Reville. Odată cu suflarea care trece peste feţele lor, s-a crezut că s-au auzit sunete şi voci.

Cine a fost regretatul Ion Caramitru.A ocupat funcția de director al Teatrului Național din Bucureșt

Creştinii cred că Isus a înviat din morţi cu adevărat, fizic Trupul lui a fost adus la viaţă, nu doar spiritul Lui. Trupul Lui era nou şi diferit de trupul refacerea vederii stereogramei pe care l-a avut, dar era un trup adevărat.

Isus le-a explicat ipoteza viziunii dovedit ucenicilor Săi acest fapt Luca Am fost mort şi iată cã sunt viu în vecii vecilor.

Observăm contrastul dintre imaginea lui Ioan şi mărturisirea lui Isus. Isus a fost mort nu doar leşinat, El a înviat cu ipoteza viziunii trup fizic, nu doar spiritual.

El a fost om cu trup înviat, nu o fantomă sau un spirit. Avocatul Frank Morison, s-a hotărât să combată dovezile privitoare la înviere. El considera că viaţa lui Isus, a fost una dintre cele mai frumoase vieţi care au fost trăite vreodată, dar că învierea nu era decât un mit, pe care cineva se găsise să-l adauge la ipoteza viziunii vieţii Lui.

El a plănuit să scrie o carte despre ultimele zile din viaţa lui Isus, care desigur avea să evite povestea învierii. El considera că dintr-o abordare raţională şi inteligentă a vieţii şi a activităţii lui Isus, învierea trebuia eliminată total.

Ipoteza viziunii

Totuşi în timpul cercetării faptelor, de pe poziţia sa de cunoscător în materie de drept, a fost nevoit să-şi schimbe părerile. Până la urmă el a ajuns să scrie faimoasa lucrare Who Moved the Stone?

ipoteza viziunii

Cine a mutat piatra? Primul capitol al acestei cărţi se intitulează The Book That Refused to be Written Cartea care a refuzat sa fie scrisă. Iar restul el se ocupă în mod serios cu tratarea dovezilor în favoarea învierii lui Hristos.