Literatură medicală despre oftalmologie descărcare gratuită. Literatură medicală despre oftalmologie descărcare gratuită, Cauze ale vederii monoculare


Golden standardul îl reprezintă în continuare aplanotonometria Goldmann, deși acesteia i se descriu suficiente limitări incluzând necesitatea măsurătorii grosimii corneei, modificările filmului lacrimal, chirurgia refractivă, necesitatea de a utiliza anestezic și fluoresceină, imposibilitatea unor pacienti de a sta la un biomicroscop, experiența mai mare a examinatorului și chiar posibilitatea contaminării corneene.

Așadar, întrebarea devine Care este cea mai bună metodă pe care s-o adaptez în anumite cazuri?. Scopul lucrării este de a analiza ce se potrivește cel mai bine unui caz anume Many different intraocular pressure measurement devices are commercially available nowadays.

The recognized gold standard, the Goldmann s applanation tonometer is considered to be the most accurate modern tonometer, although some limitations associated with the instrument have been reported, including the influence of central corneal thickness on IOP readings, tear film, refractive surgery, the use of topical anesthetic and fluorescein literatură medicală despre oftalmologie descărcare gratuită, corneal surface irregularity the non-utility for patients who cannot be examined by slit-lamp biomicroscopy, the requirement of a certain amount of experience and risk of secondary infection via exposure to the cornea.

So the question raised is Which device should I use related to my case?. This paper literatură medicală despre oftalmologie descărcare gratuită aim is to define what s best in a special case. Or all cases. Trebuie să facem de la început o separare clară între tipurile de glaucoame: glaucoamele secundare, glaucomul acut cu unghi închis și glaucomul primitiv cu unghi închis.

Consider că primele 2 tipuri nu pun probleme de diagnostic. De aceea, tema lucrării este glaucomul primitiv cu unghi deschis GPUD.

Diagnostic fără dubiu GPUD se pune la cazurile care îmbină cele 3 elemente HTIO, excavaţie papilară și modificări de câmp vizual concordante cu literatură medicală despre oftalmologie descărcare gratuită de fibre nervoase retiniene.

Dar există cazuri incipiente, unde apar doar 2 elemente din 3, sau sunt toate 3 prezente dar nu sunt tipice pentru glaucom. Există aspecte clinice tipice, patognomonice pentru glaucom?

câtă viziune este restabilită

Există vreun element care ne oferă cu certitudine diagnosticul de glaucom? Clinical diagnosis of open angle glaucoma OAG consists of history, functional eye exam and slit lamp exam of the eye. Open angle glaucoma has 3 elements in its definition: intraocular hypertension, abnormal aspect of the optic nerve head and scotomas which match the optic disc cup. Certain diagnosis can be done in cases witch meet all the three elements and they are heavy signs, but in practice we see cases with only 2 elements, or with all three elements but not typical for glaucoma.

Do you know any typical or characteristic sign of glaucoma? Do you know any sign which can be seen only in glaucoma? Evaluarea unghiului camerular are o importanță deosebită în algoritmul diagnostic al glaucomului, facilitând identificarea cauzei precum și stabilirea protocolului terapeutic.

complicatie miopiei

Încă de la începutul secolului XX gonioscopia a fost utilizată ca metodă de evaluare a unghiului camerular și este în continuare investigația gold-standard. Aceasta a fost urmată aproape un secol mai târziu de metode moderne de imagistică precum biomicroscopia cu ultrasunete UBMtomografia în coerență optică OCT a polului anterior și EyeCam.

Lucrarea își propune o analiză comparativă între performanța gonioscopiei și a tehnicilor imagistice moderne de evaluare a gradului unghiului camerular, bazată pe revizuirea literaturii de specialiate. Gonioscopia determină o vizualizare pe de grade a unghiului camerular și oferă în plus informații despre gradul de pigmentare și prezența neovascularizatiei. UBM-ul reprezintă o alternativă obiectivă la gonioscopie, are o corelație generală cu aceasta, dar oferă suplimentar o evaluare în profunzime a structurilor oculare.

Cu o rezoluție superioară UBM-ului, OCT-ul furnizează o imagistică rapidă, non-contact, dar nu evaluează structurile profunde. În practica clinică a evaluarii pacienților cu glaucom, tehnicile imagistice evidențiază informații suplimentare față de gonioscopie și o pot substitui în cazul pacienților cu patologii corneene sau necooperanți. Vedere încețoșată cum să eviți evaluation is a crucial part of glaucoma diagnostic, as well as literatură medicală despre oftalmologie descărcare gratuită key part of determining its probable cause and establishing the therapeutic conduct.

Since the beginning of the 20th century gonioscopy has been used as a method of assessing the angle and is still the gold-standard investigation.

Pe lângă agenții vegetotropi pentru tratamentul glaucomului, se folosesc următoarele: - analogii prostaglandinei F2alfa - latanoprost, travoprost îmbunătățește fluxul de HPW ; - inhibitori de anhidrasă carbonică - acetazolamidă, dorzolamidă, brinzolamidă inhibă secreția de HPV. În prezent, pentru tratamentul glaucomului, se utilizează în principal medicamente din două grupuri - beta-blocante și analogi de prostaglandină F2alfa. Beta-blocante sunt prima alegere în tratamentul glaucomului.

Gonioscopy was followed nearly a century later by modern imaging methods such as ultrasound biomicroscopy UBMoptical coherence tomography OCT of the anterior segment and EyeCam.

The paper aims a comparative analysis between the performance of gonioscopy and modern imaging techniques for the evaluation of the angle, based on a literature review.

Literatură medicală despre oftalmologie descărcare gratuită

Gonioscopy determines a degree view of the angle and provides information about the pigmentation degree and the presence of neovascularization. UBM is an objective alternative to gonioscopy, has a general correlation with it, but also provides assessment of deep ocular structures.

With a higher resolution than UBM, the OCT provides fast, non-contact imaging, but does not assess deep ocular structures. In the clinical practice of evaluating patients with glaucoma, imaging techniques highlights additional information to gonioscopy and can replace it in cases with corneal pathologies or in uncooperative patients.

Spiridon, Iași Introducere.

Manual de roshtlum oftalmologie download gratuit

Perimetria computerizată reprezintă unul dintre pilonii principali de diangnostic ai patologiei glaucomatoase. Prezentarea analizează fiabilitatea acestei metode, ținând cont de progresele tehnologice ce au inovat medicina în ultimii ani. Multiple studii ce au comparat eficiența perimetriei computerizate cu cea a OCT-ului au fost efectuate de-a lungul timpului. Rezultatele acestora subliniază superioritatea OCT-ului în depistarea progresiei glaucomului în stadiile precoce.

Concluzie: Inovațiile tehnicilor de detecție precoce a modificărilor de pe câmpul vizual, alături de îmbu nătă - țirea măsurătorilor structurale și func ționale și de folosirea inteligenței artificiale, au rezultate promiță toare.

Toate acestea susțin impor tanța peri metriei computerizate în diag - nost icul pre coce al glaucomului. Computerized perimetry is considered to be one of the most important technique in the diagnosis and management of glaucoma.

Ce este oftalmologia??

This presentation aims to analyze the reliability of this method, taking into account the technological progress that medicine has embraced in recent years. Their results highlight the superiority of the OCT in detecting the progression of glaucoma in early stages.

controlul vederii în glaucom

Nevertheless, the vast majority of authors strongly recommend that the computerized perimetry should be used in clinical practice. Conclusion: The technological innovations along with the improvement of structural and functional measures and the use of artificial intelligence have promising results and highlight the role the computerized perimetry still plays in the early diagnosis of glaucoma.

Popa, Iași Glaucomul reprezintă principală cauza ireversibilă de orbire la nivel mondial si este cea mai comună cauză de pierdere permanentă a vederii la literatură medicală despre oftalmologie descărcare gratuită peste 40 de ani, după degenerescența maculară legată de vârstă. S-a demonstrat că diagnosticul precoce și tratamentul glaucomului reduc rata de progresie a bolii și îmbunătățesc calitatea vieții pacienților. Tehnologiile imagistice precum tomografia în coerență optică OCT joacă un rol important în diagnosticul glaucomului, monitorizarea progresiei bolii și cuantifică afectarea structurală.

OCT este o metodă imagistică non-invazivă și non-contact care furnizează imagini secționale de înaltă rezoluție ale osteopatie a vederii oculare retina, nerv optic și segment anterior.

Apariția SD-OCT-ului a readus interesul pentru potențialul utilizării imagisticii maculare în glaucom datorită capacității acestuia de a măsura mai bine individual straturile retinei. Swept-source OCT poate scana la viteze mai mari și poate obține scanări de înaltă calitate care conțin o suprafață mare a polului posterior incluzînd atât discul optic cât și macula.

Swept-source OCT permite repetabilitatea măsurării amplitudinii unghiului camerular precum distanța de deschidere a unghiului, spațiul trabeculo-irian, unghiul trabeculo-irian și este capabil să înregistreze imagini ale camerei anterioare la rezoluții extreme.

Detectarea progresiei bolii rămâne o provocare în glaucom datorită naturii variabile și progresiei lente a bolii, a variabilității masurătorilor perimetriei automate standard SAPale literatură medicală despre oftalmologie descărcare gratuită imagistice și lipsa unei standardizări comun acceptate.

Unii ochi prezintă modificări structurale ale discului optic sau SFNR înainte ca orice indicație a afectarii glaucomatoase să poată fi detectată cu SAP. În concluzie, OCT-ul s-a dovedit a fi modalitatea imagistică de bază în diagnosticarea și evaluarea progresiei și de asemenea OCT-ul este utilizat la scară largă în managementul de rutină a pacientului glaucomatos, furnizând imagini de rezoluție înaltă ale microstructurilor oculare și cuantificarea obiectivă a modificărilor tisulare.

Camelia-Margareta Bogdanici Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi Glaucoma is the leading cause of irreversible blindness worldwide and is the most common cause of permanent vision loss in persons older than 40 years of age, after age-related macular degeneration.

cop_supl.cdr

Early diagnosis and treatment of glaucoma has been shown to reduce the rate of disease progression, and improve patients quality of life. Imaging technologies such as optic coherence technology OCT are playing an increasing role in glaucoma diagnosis, monitoring of disease progress, and quantification of structural damage. OCT is a non-invasive, non-contact imaging modality that provides highresolution cross-sectional imaging of ocular tissues retina, optic nerve, and anterior segment.

The advent of SD-OCT has renewed interest in the potential uses of macular imaging in glaucoma due to its ability to segment and measure individual retinal layers better. Swept-source OCT is able to scan at higher speeds and can acquire high- quality wide-angle scans that contain a large area of the posterior pole, including both the optic disc and macula. Swept-source OCT affords high repeatability in terms of anterior chamber angle width measurements, such as angle opening distance, trabecular iris space area, and trabecular iris angle and is able to capture extremely high resolution images of the AC.

In conclusions, OCT has established itself as the dominant imaging modality in diagnosis, progresssion and also OCT is widely used as an adjunct in routine glaucoma patient management.

Metode moderne de oftalmologie 5 greseli in aquascaping standarde de viziune pentru drepturi Restaurați vederea și protejați ochii exerciții pentru a restabili de vedere, literatură medicală despre oftalmologie descărcare gratuită intoleranță la vedere la lumina strălucitoare.

Ca orice metodă de examinare, are mai multe limite care interferă cu capacitatea acestuia de a oferi date exacte. De aceea, evaluarea OCT poate uneori să ofere date discordante între rezultatele obținute din examinarea NO și examinarea retinei. Examenul oftalmologic complet poate să explice în majoritatea cazurilor neconcordanțele care apar, dar uneori este posibil să apelam și la alte investigații complementare. Modificările OCT sunt fără specificitate pentru boala glaucomatoasă și de aceea trebuie să realizăm diagnosticul diferențial cu alte afecțiuni ale nervului optic.

Completarea examenului oftalmologic cu examenul neurologic dar și al altor specialități, de cele mai multe ori explică neconcordanțele apărute. Uneori în pofida tuturor eforturilor făcute este posibil să nu putem explica discordanțele dintre evaluarea OCT de NO și evaluarea maculei.

Curs Dr Stanca Uveite 1

În această situație, recomand monitorizări oftalmologice și OCT repetate. Mihai Ghita Clinical Department of Ophthalmology, Emergency University Hospital, Bucharest Department of Physiology, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Clinic of Ophthalmology Ocularcare, Bucharest Optical coherence tomography is a non-invasive imaging test of major clinical impact in glaucoma diagnosis offering also an aproppriate follow-up of diagnosed patients.

As with most diagnostic tools, limitations exist and interfere with the ability of the OCT to provide precise data. This is the reason why discordant re- 10 15 sults between the examination of the optic nerve and retina can occur. Literatură medicală despre oftalmologie descărcare gratuită complete eye examination is able to explain us most of the causes that are generating conflicting results but sometimes additional tests are also required.

OCT alterations have no specificity for glaucoma and this is the reason why an appropriate differential diagnosis with others optic nerve diseases is crucial. An additional neurological examination or a multidisciplinary approach is much likely to give you more accurate results.

In this situation i recommend careful and repeated eye examinations with OCT analyzes. Alina Neacsu Emergency County Hospital, Braila Glaucomul este o neuropatie optică progresivă, cronică care se caracterizează piatra pentru vedere modificări morfologice ale nervului optic și ale fibrelor nervoase retiniene.

Este a doua cauză de pierdere a vederii în lume și cea mai frecventă cauză de cecitate ireversibilă. În managementul bolii glaucomatoase evaluarea riscului are o importanță specială. În acest sens vorbim de: factori de risc, factori de prognostic și de factori predictivi. Factorii de risc sunt asociați cu apariția bolii sau transformarea unei hipertensiuni intraoculare în glaucom. Factorii de prognostic sunt cei care vor genera influență în progresia bolii.

Factorii predictivi fac parte din elementele ce definesc boala. Lucrarea definește progresia din punc tul de vedere al practicianului care în timp scurt definește progresia și organizează managementul terapeutic specific fiecărui pacient. Glaucoma is a progressive chronic chronic neuropathy characterized by morphological changes of the optic nerve and retinal nerve fiber layer. It is the second cause of loss of sight in the world and the most common cause of irreversible blindness.

In glaucoma disease management, risk assessment is particular importance. In this regard, we are talking about: risk factors, prognostic factors and predictive factors.

Risk factors are associated with the development or conversion from intraocular hypertension to glaucoma.

Calugaru Genetica moleculara in glaucom D.