Viziune cinetică moleculară


Descarcă documentul Extras din document In cadrul teoriei cinetico-moleculare se consideră că toate corpurile sunt alcătuite din molecule care interacţionează între ele şi se mişcă, în mod continuu, dependent de temperatură.

viziune cinetică moleculară

Gazele nu au formă şi nici volum propriu, ele sunt compresibile şi expansibile, ceea ce atestă că forţele de coeziune moleculară sunt mici. In vederea simplificării studiului teoriei cinetico-moleculare a gazelor, se foloseşte noţiunea de gaz ideal sau perfect.

viziune cinetică moleculară

Se înţelege prin gaz ideal un sistem format din molecule punctuale, între care nu există forţe intermoleculare, iar datorită agitaţiei termice, ele se ciocnesc perfect elastic între ele precum şi de pereţii recipientului.

Rezultatele obţinute pe baza acestui model sunt aplicabile viziune cinetică moleculară gazele reale rarefiate. Una dintre principalele probleme puse în faţa fizicii este stabilirea unor legături între valorile parametrilor care caracterizează un sistem la scară macroscopică presiune, temperatură, etc.

viziune cinetică moleculară

Formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare, care dă presiunea unui gaz, este o astfel de legătură Formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare a gazului ideal Presiunea exercitată de moleculele care sunt conţinute într-un vas este rezultatul ciocnirii lor cu pereţii vasului.

Considerăm un vas de formă cubică, cu latura 1, în care se găsesc N molecule, fiecare de masă Fie o moleculă care are viteza fig.

viziune cinetică moleculară

Impulsul cu care molecula acţionează asupra peretului A este După ciocnire, molecula va avea componentele vy şi vz neschimbate, dar componenta vx va fi cu semn schimbat. In timpul ciocnirii cu peretele, variaţia impulsului moleculei este.

viziune cinetică moleculară

Pe baza conservării impulsului rezultă o variaţie a impulsului transmisă peretelui de Conținut arhivă zip.