Primul test de vedere pe rând, EUR-Lex - FJ - EN - EUR-Lex


primul test de vedere pe rând viziunea revine în această zi după

Sumarul hotărârii 1. Acțiune în anulare — Competența instanței comunitare — Cerere de anulare a unui act individual care lezează — Necompetență a instanței comunitare pentru constatarea nelegalității unei dispoziții cu aplicabilitate generală în dispozitivul hotărârilor sale art.

Funcționari — Agenți contractuali — Recrutare — Organizarea examenelor — Condițiile și conținutul probelor [Regimul aplicabil celorlalți agenți, art.

primul test de vedere pe rând viziunea 5 cum să naști

Funcționari — Agenți contractuali — Recrutare — Examene — Conținutul examenelor — Măsuri adoptate pentru remedierea erorilor primul test de vedere pe rând a neregularităților apărute în timpul desfășurării examenelor 4.

Funcționari — Agenți contractuali — Recrutare — Examene — Conținutul examenelor — Neutralizare de întrebări 1.

primul test de vedere pe rând indicatori ai vederii ochiului uman

Deși, în cadrul unei cereri de anulare a unui act individual care lezează, instanța comunitară este efectiv competentă să constate, pe cale incidentă, nelegalitatea unei dispoziții cu aplicabilitate generală pe care se întemeiază actul atacat, în schimb, Tribunalul nu este competent să facă astfel de constatări în dispozitivul hotărârilor sale. Potrivit articolului 82 alineatele 5 și 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, Oficiul Comunităților Europene pentru Selecția Personalului EPSO acordă asistență diferitelor instituții prin definirea și organizarea procedurilor de selecție a agenților contractuali, cu respectarea normelor generale adoptate de instituțiile respective.

primul test de vedere pe rând activitate cognitivă afectată cu deficiență de vedere

În plus, din articolul 5 alineatul 1 litera c și din articolul 5 alineatul 2 din Dispozițiile generale de aplicare privind procedurile care reglementează angajarea și utilizarea agenților contractuali la Comisie rezultă că EPSO trebuie să respecte profilurile de competențe și calificările specifice solicitate de autoritatea abilitată să încheie contractele de muncă.

Principiul egalității de tratament impune ca situații comparabile să nu fie tratate în mod diferit și ca situații diferite să nu fie tratate în același mod, cu excepția cazului în care un astfel de tratament este justificat în mod obiectiv.

primul test de vedere pe rând tratamentul ocular îmbunătățește vederea

În plus, o încălcare a principiului egalității presupune ca tratamentul în litigiu să determine un dezavantaj pentru unele persoane în raport cu altele. Împrejurarea că întrebări neutralizate ar fi perturbat anumiți candidați mai mult decât pe ceilalți, astfel încât să le afecteze capacitatea de a răspunde la test în ansamblul său, nu poate determina o încălcare a principiului egalității, întrucât această situație rezultă din propria lor atitudine față de dificultatea respectivă și subliniază existența unei diferențe între aceștia și ceilalți candidați.

Orlandi, A. Coolen, J. Louis și É. Currall și de doamna B. Kanninen, președinte, doamna I. Boruta și domnul S. Van Raepenbusch raportorjudecători, grefier: doamna S. Candidații care au reușit la teste sunt înregistrați în baza de date și dosarele lor de candidatură sunt păstrate în această bază de date timp de doi ani; [

primul test de vedere pe rând test ocular în bataisk