Efectul schimbărilor de iluminare asupra viziunii umane, Viziune supraomenească


Rolul oceanelor în schimbările climatice este mai complicat decât am putea crede.

Lumină - Wikipedia

Aşa încât, dacă ne preocupă factorii care afectează clima la nivel global, trebuie să luăm în calcul şi oceanul. Aşa cum se întâmplă cu mai toate aspectele privind schimbările climatice schimbări care, în esenţă, înseamnă o modificare a temperaturii medii la suprafața Pământuluirolul oceanelor este unul complex.

Principalii factori implicați sunt substanţele pe care oceanul le degajează în atmosferă inclusiv vapori de apă ; bioxidul de carbon care se dizolvă în apa de mare; dar reţinem și rolul oceanelor ca disipator termic.

Vaporii de apă: încălzire sau răcire? Când ne gândim la gazele implicate în schimbările climatice, ne gândim în general la bioxidul de carbon și poate la alte câteva gaze din atmosferă, precum metanul.

Viziune supraomenească Product details

Aceste gaze contribuie la efectul de seră prin absorbția și captarea energiei în infraroșu căldura de la suprafața Pământului. De fapt, gazul cu cel mai puternic efect de seră în atmosferă nu este unul dintre acestea, ci pur și simplu H2O sub formă de vapori de apă figura 1.

Iar principala sursă a vaporilor de apă o constituie evaporarea oceanelor. Deși vaporii de apă au un efect substanţial asupra cantităţii de căldură reţinută de efectul schimbărilor de iluminare asupra viziunii umane, ei au impact asupra climei doar din cauza efectului de încălzire determinat de alte gaze cu efect de seră, cum ar fi CO2 and CH4.

Dacă nu ar exista în atmosferă astfel de gaze cu efect de seră, temperatura medie a suprafeței Pământului ar fi mult mai rece — în jur de °C — și astfel foarte puțină apă s-ar evapora în atmosferă. Prezența gazelor cu efect de seră vedere încețoșată la amurg vitamina a atmosferă crește temperatura la suprafața Pământului, ceea ce duce la evaporarea apei.

La rândul său aceasta va intensifica încălzirea, datorită efectului de seră al vaporilor de apă, și așa mai departe.

Învățând din distincții: schimbările climatice și COVID-19

Însă vaporii de apă au şi un efect invers: mai mulți vapori de apă în aer înseamnă mai mulţi nori. Iar norii reflectă o mare parte din lumina care vine de la Soare, producând un efect de răcire care deplasează clima globală în direcția opusă efectului de seră. În prezent, efectul net al norilor rezidă în răcirea suprafeţei planetei cu aproximativ 5°C, dar nu ştim care dintre aceşti doi factori opuşi — efectele de încălzire şi respectiv de răcire ale vaporilor de apă — vor domina în schimbarea climei.

Figura 1: Concentraţia anuală efectul schimbărilor de iluminare asupra viziunii umane a vaporilor de apă pe glob la nivelul suprafeţei Pentru imagine mulţumim RG Derwent, RD Scientific, Marea Britanie Alţi compuşi proveniţi din ocean Pe lângă vaporii de apă, oceanul eliberează în atmosferă şi alți compuși care contribuie la schimbările climatice.

Unul dintre cei mai importanți compuși cu rol de însămânţare a norilor în atmosferă este sulfura de dimetil CH3SCH3un compus de sulf produs în oceane de fitoplancton un plancton asemănător vegetaţiei.

Dioxidul de sulf se combină cu apa din atmosferă şi formează acid sulfuric, obținându-se ioni de sulfat, SO Aceşti ioni, precum și MSA, sunt agenți de însămânțare foarte eficienţi, permițând vaporilor de apă să condenseze în picături fine, ceea ce duce la formarea norilor. Un alt grup de compuși care intră în atmosfera din oceane îl constituie halogenurile organice — de exemplu, clorura de metil CH3Cl.

  • James Clerk Maxwell ÎnMichael Faraday a descoperit că unghiul de polarizare a luminii putea fi modificat prin aplicarea unui câmp magnetic asupra acestuia efectul Faraday.
  • Este nevoie de o viziune bună

La fel ca omologii lor sintetici precum clorofluorcarbonii, sau CFCorganohalogenii favorizează descompunerea ozonului din stratosferă prin participarea la reacțiile fotochimice cu ozonul ozonul fiind o stare alotropică a oxigenului. Ozonul are un rol important în absorbția radiației solare, el protejându-ne împotriva luminii ultra-violete, dar el este şi un puternic gaz cu efect de seră — și, precum bioxidul de carbon, este generat de activitatea umană.

Schimbările climatice: de ce contează oceanele – Science in School

Compușii organohalogenici proveniţi din ocean contribuie la o diminuare a încălzirii globale prin reducerea concentrației de ozon din atmosferă. CO2 dizolvat: efectul de seră scăpat de sub control Oceanele au un rol vital şi în absorbția de CO2. Bioxidul de carbon eliberat prin arderea combustibililor fosili și din alte activități umane, împreună cu cel provenit din biosferă, este absorbit fie în atmosferă fie în oceane.

Deși atmosfera Pământului conține aproximativ 3 bilioane 3 x tone de bioxid de carbon, de fapt aproximativ de 50 de ori mai mult CO2 rezidă astăzi în oceane.

deficiențe de vedere morfleet miopia începe să se dezvolte

La suprafaţa oceanului, bioxidul de carbon din atmosferă se dizolvă în apă. Deoarece CO2 este mai solubil în apă rece decât în apă caldă figura 2iar apa oceanului este mai rece în adâncuri decât la suprafață, bioxidul de carbon este atras de la suprafață înspre adâncime. Dacă are loc o creștere a temperaturii oceanelor din cauza schimbărilor climatice, atunci şi mai mult bioxid de carbon va fi eliberat datorită solubilității sale mai reduse la temperaturi ridicate.

viziunea noilor tehnologii cazuri de pierdere a vederii

Surplusul de CO2 ar putea contribui la efectul de seră, iar creșterea temperaturii oceanului va elibera încă şi mai mult bioxid de carbon, și așa mai departe — creând o altă buclă de reacţie pozitivă și putând conduce la un efect de seră scăpat de sub control. Ea determină practic cât anume din excesul de căldură produs prin încălzirea globală poate fi preluat de oceane — cantitatea aceasta fiind de fapt mult mai mare decât cea preluată de atmosferă. Putem face un calcul pentru a compara creșterea temperaturii oceanelor și a atmosferei atunci când se adaugă aceeași cantitate de căldură pentru ambele vedeţi caseta.

Acest calcul arată cum capacitatea calorică a oceanelor este de aproximativ de ori mai mare decât cea a atmosferei, astfel încât oceanele vor arăta o creștere mult mai mică de temperatură pentru aceeași cantitate de energie termică absorbită.

Aceasta înseamnă că termenele de timp pentru schimbările climatice sunt determinate în primul rând de masa termică a oceanului, nu de cea a atmosferei. Desigur, acest lucru nu înseamnă că temperatura nu va crește — ci doar că perioada de timp va fi mai lungă decât a fost presupusă în general. Încălzirea lumii: un calcul Putem compara modul în care ar creşte temperatura atmosferei și respectiv a oceanelor dacă la ambele s-ar transmite aceeași cantitate de energie termică.

Viziune supraomenească

Pentru a păstra lucrurile simple, vom folosi cifre aproximative. Capacitatea de încălzire specifică a unei substanțe este cantitatea de energie necesară pentru a ridica temperatura fiecărui kilogram de substanţă cu un grad Kelvin K — care este același ca un grad Celsius. Oceanele şi viitorul Deci, ce rol au oceanele în schimbările climatice?

Răspunsul nu este simplu. Compușii eliberați din oceane pot contribui atât la încălzirea climei, acționând ca gaze cu efect de seră, cât și la răcirea climei, prin creșterea cantităţilor de nori.

Oceanele însele pot absorbi energia termică și pot acționa ca absorbant pentru bioxidul de carbon — dar pe măsură ce temperatura apei crește, se poate produce o buclă de reacţie pozitivă. Impactul net al oceanelor asupra schimbărilor climatice încă nu este clarificat, dar oamenii de ştiinţă continuă să studieze toate aceste sisteme, astfel încât, pe măsură ce se vor obţine modele mai complexe, vom avea o idee mai bună despre viitorul planetei noastre.

Pentru calcule mai detaliate privind schimbările climatice, pentru elevi avansaţi la fizică, vedeţi: Harrison T, Shallcross D Climate change modelling in the classroom.

  1. Spune aceleaşi lucruri ca toate celelalte pe care le-aţi văzut.
  2. Aprilie 22, Știri și noutăți 2 Vederea întregii lumi de Ziua Pământului Introducere editorilor Apelând educatorii pentru pace să vadă în pandemia COVID relațiile dintre multiplele probleme de justiție economică și socială, pace, probleme de mediu, drepturile omului și gen, care cuprind substanța educației pentru pace, Campania globală pentru educația pentru pace a invitat membrii să se gândească din nou la învățarea necesară pentru a produce o lume reînnoită post-pandemică.

Science in School 9: 28— Pentru experimente în sala de clasă referitoare la schimbările climatice, vedeţi: Shallcross D, Harrison T Practical demonstrations to augment climate change lessons. Science in School 46— Science in School 38— Pentru a afla mai multe despre ozonul din atmosferă, vedeţi: Shallcross D, Harrison T A hole in the sky.

Science in School Pentru a afla mai multe despre însămânţarea norilor, vedeţi: Ranero Celius K Norii:piese din puzzle-ul climei.

ce înseamnă viziunea negativă metode de corectare a defectelor vizuale

Tim Harrison este comunicator de ştiinţă în Residence, Dudley Shallcross este profesor de Chimie atmosferică, iar Anwar Khan este cercetător senior asociat la Grupul pentru Cercetarea Chimiei Atmosferice. Review Articolul de faţă oferă o viziune clară a importanței pe care oceanele o deţin în schimbările climatice. În particular, articolul discută efectele unor componente cheie, precum vaporii de apă, evidenţiază potenţialul efectului de seră incontrolabil al CO2 dizolvat în apă, dar prezintă şi capacităţile termice ale oceanului şi atmosferei.

  • Mutilare Romanian Edition : Stanca, Dan: 21office.
  • Refractometrie în oftalmologie

Articolul poate fi folosit pentru a relaţiona chimia, biologia, geografia şi ecologia, şi acoperă subiecte precum efectul de seră şi circuitul apei în natură.